English
หน้าแรก

 

บริการ
ราคา
นวดไทย / นวดตัว สลักเส้น กระจายลม 150 บาท / ชม.
นวดฝ่าเท้า สลักเส้น กระจายลม 200 บาท / ชม.
นวดประคบแก้เส้น สลักเส้น กระจายลม (ใช้ลูกประคบร้อนและน้ำมันมะพร้าว) 300 บาท / ชม.
นวดริมิเดล สลักเส้น กระจายลม (ใช้ลูกประคบร้อน น้ำมันมะพร้าว และเทคนิคการนวดจากประเทศออสเตรเลีย) 700 บาท / ชม.

 

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม