English
หน้าแรก

นวดสลักเส้นกระจายลม

เป็นการนวดที่ใช้เครื่องทุ่นแรง คือค้อนยางและแท่งไม้ ทำการเคาะให้มีแรงสั่งสะเทือนลงไปที่เส้นที่อยู่ลึก
ให้เส้นที่แข็งตึงมากๆ คลายได้ง่ายขึ้น อีกทั้งผู้ถูกนวดก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากนัก
และหมอนวดก็ไม่ต้องออกแรงจนเกินกำลัง รวมทั้งใช้เทคนิคการกระจายลม
แรงสั่นสะเทือนนี้จะช่วยไล่ลม กระจายลมได้ง่ายขึ้น ทั้งลมระดับผิวและลมระดับลึก
ที่เป็นสาเหตของอาการปวด ตึง ชา เรื้อรังต่างๆ

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม