English
หน้าแรก

ที่ผ่านมาเราได้มีโครงการเรียนนวดฟรีหลายครั้ง

ปี
โครงการ
2548
อบรมนวดแผนไทย หลักสูตร 1 เดือน โดยร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน จ.จันทบุรี จัดอบรมมากว่า 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน ได้งบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก การศึกษานอกโรงเรียน จ.จันทบุรี
2558
อบรมนวดชอง สลักเส้น หลักสูตร 1 เดือน เรียนฟรี ที่พักฟรี ให้ค่าอาหารวันละ 100 บาท รับรุ่นละ 2 คน จัดอบรมไป 5 รุ่น ใช้งบประมาณส่วนตัวของ อ.ธรรม
2560-2561

อบรมนวดไทยกระจายลม หลักสูตร 5 วัน เรียนฟรี ที่พักฟรี ใช้งบประมาณส่วนตัวของ อ.ธรรม แต่มีเงื่อนไขต้องทำงานใช้ทุน 3 เดือน ที่ร้านนวดเครือข่ายของเราที่ศรีราชา หรือมาเลเซีย ขณะทำงานจะได้รับค่าตอบแทนปกติ โดยที่ศรีราชามีประกันมือวันละ 300 บาท

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่มีค่าเรียน ไม่มีอาชีพ หรืออยากเปลี่ยนอาชีพ ได้มีโอกาสเรียนฟรีพร้อมมีที่ทำงานหลังเรียนจบ และมีรายได้ทันทีหลังเรียนจบ

 

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม