English
หน้าแรก
ชอง (สุนทรภู่ คือ กวีชอง ผู้ยิ่งใหญ่?)
(ชมรมภูมิปัญญาชองจันทบุรี 26 เมษายน 2553)
ชอง คือ คนไทยภาคตะวันออก
ชอง มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่พูดภาษาชองได้ และกลุ่มที่พูดภาษาชองไม่ได้
ชอง มีประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม เช่น การทำบุญส่งทุ่ง ส่งยมฑูตกลับยมโลก การไหว้ผีชอง ผีหิ้ง ผีโรง ฯลฯ
ชอง มีตำนาน พระนางกาไว
ชอง มี นวดชอง แก้เส้น
ชอง เก่งสมุนไพร เพราะอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพร
ชอง เคยปลูกกระวาน บนเขาสอยดาว
ชอง เคยส่ง กระวาน เร่วหอม ลูกสำรองไปทางเรือ ณ เมืองเพนียต
ชอง มีภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน
ชอง มีคำสร้อยว่า ฮิ = ไหม? ที่ถูกล้อเล่น
ชอง มีคำขยาย เช่น เจวหีด = ไปหาย คือไปแล้ว ไม่ต้องตาม เขาจะกลับมาเอง หมัดเช็ด = หมดเช็ด คือ หมดสิ้น ฯลฯ
ชอง รักชาติ กู้บ้าน กู้เมือง พ.ศ.2310 หลังกรุงศรีอยุธยาแตก 8 เดือน พระเจ้าตากสินมหาราช นำทัพชอง 5,000 นาย เรือรบ 100 ลำ บุกตีพม่าแตก กู้ชาติเป็นไทยในทุกวันนี้

 

ไม่มี ชอง ? ไม่มีไทย ?
ชอง คือ คนไทย ใช่ หรือ ไม่ใช่?
เหตุไฉน ชอง เป็นได้แค่ ชนพื้นเมืองเดิม?

ชอง มีกวีเอก คือ สุนทรภู่


พ.ศ.2350 นิราศเมืองแกลง บันทึกว่า

"ครั้นแล้ว ลาฝ่าเท้าท่านบิตุรงค์ (บิดา)
ไปบ้านพลงค้อ ตั้งริมฝั่งคลอง
ดูหนุ่มสาวชาวบ้านรำคาญจิต
ไม่น่าคิดในกลอนอักษรสนอง
ล้วนวงศ์วานว่านเครือ (ญาติพ่อ) เป็นเชื้อชอง
ไม่เหมือนน้องนึกน่าน้ำตากระเด็น "

พ่อ เป็น ชอง ลูก ก็มีสายเลือดชอง
สุนทรภู่ คือ กวีชอง ผู้ยิ่งใหญ่?

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม