English
หน้าแรก
วันที่
ชื่อเรื่อง
Link
26 ต.ค. 2548
การนวดแบบชอง (การจับเส้น)
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการกรมพัฒน์ กลุ่มงานการแพทย์ พื้นบ้านไทย กระทรวงสาธารณสุข
27 ต.ค. 2548
นวดชอง แก้เส้น เคล็ดลับสูตรเด็ดของชาวชอง
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
15 มิ.ย. 2559
การนวดชอง แบบ FEWA FAWE นวัตกรรมใหม่ของ ธรรม พันธุศิริสด ที่จันทบุรี
คอลัมน์เดินห่างจากความจน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน สำนักพิมพ์มติชน
คลิกอ่านได้เลย!!
15 เม.ย. 2560
ไปเยี่ยมหา...ธรรม พันธุศิริสด กับการนวดชอง แบบ FEWA FAWE ที่จันทบุรี
คอลัมน์เดินห่างจากความจน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน สำนักพิมพ์มติชน
15 พ.ย. 2560
นวดไทย "กระจายลม" ของ ธรรม พันธุศิริสด
คอลัมน์เดินห่างจากความจน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน สำนักพิมพ์มติชน
ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม