English
หน้าแรก
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือ ชื่อเดิม นวดชอง วัดไผ่ล้อม ให้บริการนวดแผนไทย นวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมัน นวดประคบแก้เส้น นวดสลักเส้น นวดริมิเดลและนวดเทคนิคที่ อ.ธรรม พันธุศิริสด ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ถึง 19 ปี ในการคิดค้น คือ นวดไทยกระจายลม ซึ่ง อ.ธรรม ได้เขียนตำราและพร้อมกับจดลิขสิทธ์แล้ว
เรามีคอร์สสอนนวดไทยกระจายลม เป็นการนวดที่ใช้แนวคิดเรื่องลมเป็นหลัก และคอร์สนวดสลักเส้นกระจายลม เป็นการนวดที่ใช้เครื่องทุ่นแรง ที่จะช่วยส่งแรงสั่นสะเทือนลงไปถึงเส้นที่อยู่ลึกๆ ที่แข็งตึงมากๆ ให้คลายได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาเรามีผู้สนใจมาเรียนทั้งจากไทยและต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ

ที่ผ่านมากเรามีโครงการทุนเรียนนวดฟรี และโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่น จัดค่ายเยาวชนรักสุขภาพโรงเรียนบ้านถนน จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมนวดสลักเส้นแก่ผู้ต้องขังหญิง จ.เพชรบูรณ์ จัดค่ายเยาวชนหนูน้อยรักสุขภาพ จ.ระยอง ฯลฯ

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม